Javna nabava

Sprečavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), Općina Ribnik kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) ili s njim povezane osobe u sukobu interesa; i to:
1. CAR DESIGN obrt za izradu suvenira, Željko Car, Jarnevići 1, Ribnik, OIB: 86489625182.
2. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo JOŽE ŽELJEŽNJAK, Ribnik, Veselići 24, OIB: 78693794498.

Ova Obavijest daje se temeljem izjave predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) od 11. srpnja 2017. godine.

Sprečavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), Općina Ribnik kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) ili s njim povezane osobe u sukobu interesa; i to:

1. CAR DESIGN obrt za izradu suvenira, Željko Car, Jarnevići 1, Ribnik.

Ova Obavijest daje se temeljem izjave predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) od 19. travnja 2017. godine.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar_ugovora_o_javnoj_nabavi_i_okvirnih_sporazuma-na_dan_31.03.2017..pdf

Registar_ugovora_o_javnoj_nabavi_i_okvirnih_sporazuma-na_dan_30.06.2017...pdf

Postupci bagatelne nabave u 2016. godini

MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA

Odluka_o_početku_postupka_bagatelne_nabave-modernizacija_nerazvrstanih_cesta.pdf

Datum objave Poziva za dostavu ponuda: 14. srpanj 2016. godine

Poziv_za_dostavu_ponuda-modernizacija_nerazvrstanih_cesta,_NIZP-10.pdf

Troškovnik,_modernizacija_nerazvrstanih_cesta,NIZP-10.pdf

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, objavljeno 2.9.2016. godine

Odluka_o_odabiru_najpovoljnije_ponude-modernizacija_nerazvrstanih_cesta,_NIZP-10.pdf

Zapisnik_o_pregledu_i_ocjeni_ponuda-modernizacija_nerazvrstanih_cesta,_NIZP-10.pdf

OBNOVA BICIKLISTIČKE STAZE ZELENO SRCE

Odluka_o_početku_postupka_bagatelne_nabave-biciklistička_staza.pdf

Datum objave Poziva za dostavu ponuda: 19. travanj 2016. godine

Poziv_za_dostavu_ponuda-biciklistička_staza.pdf

Troškovnik,_obnova_biciklističke_staze_Zeleno_srce.pdf

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, objavljeno 16.5.2016. godine

Odluka_o_odabiru_najpovoljnije_ponude-biciklistička_staza.pdf

Zapisnik_o_pregledu_i_ocjeni_ponuda-biciklistička_staza.pdf

Evidencija ugovora bagatelne nabave, 2016. godina

EVIDENCIJA_UGOVORA_BAGATELNE_NABAVE_2016.-na_dan_31.03.2016..pdf

EVIDENCIJA_UGOVORA_BAGATELNE_NABAVE_2016.-na_dan_30.06.2016..pdf

EVIDENCIJA_UGOVORA_BAGATELNE_NABAVE_2016.-na_dan_30.09.2016..pdf

EVIDENCIJA_UGOVORA_BAGATELNE_NABAVE_2016.-na_dan_31.12.2016..pdf

Postupci bagatelne nabave u 2015. godini

NASTAVAK MODERNIZACIJE NERAZVRSTANIH CESTA

Odluka_o_početku_postupka_bagatelne_nabave-nastavak_modernizacije_nerazvrstanih_cesta.pdf

Datum objave Poziva za dostavu ponuda: 2. listopad 2015. godine

Poziv_za_dostavu_ponuda-nastavak_modernizacije_nerazvrstanih_cesta..pdf

Troškovnik,_nastavak_modernizacije_nerazvrstanih_cesta.pdf

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, objavljeno 19.10.2015. godine

Odluka_o_odabiru_najpovoljnije_ponude-nastavak_modernizacije_nerazvrstanih_cesta.pdf

Zapisnik_o_pregledu_i_ocjeni_ponuda-nastavak_modernizacije_nerazvrstanih_cesta.pdf

MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA

Odluka_o_početku_postupka_bagatelne_nabave_NIZP-8,_redni_broj_10._iz_Plana_nabave.pdf

Datum objave Poziva za dostavu ponuda: 27. srpanj 2015. godine

Poziv_za_dostavu_ponuda-modernizacija_nerazvrstanih_cesta.pdf

Troškovnik-modernizacija_nerazvrstanih_cesta.pdf

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, objavljeno 25.8.2015. godine

Odluka_o_odabiru_najpovoljnije_ponude-modernizacija_nerazvrstanih_cesta.pdf

Zapisnik_o_pregledu_i_ocjeni_ponuda-modernizacija_nerazvrstanih_cesta.pdf

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Odluka_o_početku_postupka_bagatelne_nabave_NIZP-13,_redni_broj_2._iz_Plana_nabave.pdf

Datum objave Poziva za dostavu ponuda: 27. srpanj 2015. godine

Poziv_za_dostavu_ponuda-mobilno_reciklažno_dvorište.pdf

Troškovnik-mobilno_reciklažno_dvorište.pdf

Odluka o poništenju postupka bagatelne nabave, objavljeno 1.9.2015. godine

Odluka_o_poništenju_postupka_bagatelne_nabave-mobilno_reciklažno_dvorište.pdf

Zapisnik_o_pregledu_i_ocjeni_ponuda-mobilno_reciklažno_dvorište.pdf

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE - ponovljeni postupak

Odluka_o_početku_ponovljenog_postupka_bagatelne_nabave_NIZP-13,_redni_broj_2._iz_Plana_nabave.pdf

Datum objave Ponovljenog poziva za dostavu ponuda: 22. listopada 2015. godine

Ponovljeni_Poziv_za_dostavu_ponuda-mobilno_reciklažno_dvorište.pdf

Troškovnik-mobilno_reciklažno_dvorište,_ponovljeni_postupak.pdf

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, objavljeno 10.12.2015. godine

Odluka_o_odabiru_najpovoljnije_ponude-mobilno_reciklažno_dvorište.pdf

Zapisnik_o_pregledu_i_ocjeni_ponuda,_mobilno_reciklažno_dvorište.pdf

Postupci bagatelne nabave u 2014. godini

Cestogradnja - nastavak modernizacije nerazvrstanih cesta

Odluka_o_početku_postupka_bagatelne_nabave-cestogradnja,_nastavak_modernizacije_nerazvrstanih_cesta.pdf

Datum objave Poziva za dostavu ponuda: 04. kolovoz 2014. godine

Poziv_za_dostavu_ponuda-nastavak_modernizacije_nerazvrstanih_cesta.pdf

Troškovnik,_nastavak_modernizacije_nerazvrstanih_cesta,NIZP-8.pdf

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, objavljeno 25.8.2014.

Odluka_o_odabiru_najpovoljnije_ponude-nastavak_modernizacije_cesta.pdf

Zapisnik_o_pregledu_i_ocjeni_ponuda-nastavak_modernizacije_cesta.pdf

Cestogradnja - modernizacija nerazvrstanih cesta

Odluka_o_početku_postupka_bagatelne_nabave_NIZP-8,_redni_broj_38._iz_Plana_nabave.pdf

Datum objave Poziva za dostavu ponuda: 04. srpanj 2014. godine

Poziv_za_dostavu_ponuda-modernizacija_nerazvrstanih_cesta,_NIZP-8.pdf

Troškovnik,_modernizacija_nerazvrstanih_cesta,NIZP-8.pdf

ISPRAVAK TROŠKOVNIKA, objavljeno 16.7.2014.:

Troškovnik,_modernizacija_nerazvrstanih_cesta,NIZP-8_P.pdf

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, objavljeno 30.7.2014.

Odluka_o_odabiru_najpovoljnije_ponude.pdf

Zapisnik_o_pregledu_i_ocjeni_ponuda.pdf

Odluka Općinskog načelnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 47. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13), Općinski načelnik Općine Ribnik je dana 3. veljače 2014. godine, donio Odluku o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti.

Odluka_o_provedbi_postupka_javne_nabave_bagatelne_vrijednosti.pdf

Popis svih ugovora koje je Općina Ribnik sklopila s fizičkim ili pravnim osobama

U svrhu transparentnosti rada Općine Ribnik, objavljujemo podatke o svim ugovorima i dodacima ugovora o poslovima koje je Općina Ribnik sklopila s fizičkim ili pravnim osobama.

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_30.11.2013..pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_31.12.2013..pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_31.03.2014..pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_30.06.2014..pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_30.09.2014..pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_31.12.2014..pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_31.03.2015..pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_30.06.2015...pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_30.09.2015..pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_31.12.2015..pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_31.03.2016..pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_30.06.2016..pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_30.09.2016..pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_31.12.2016..pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_31.03.2017.pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_30.06.2017.pdf

Podaci o sponzorstvima i donacijama

U svrhu transparentnosti rada Općine Ribnik, objavljujemo podatke o sponzorstvima i donacijama Općine Ribnik.

Podaci_o_sponzorstvima_i_donacijama-30.06.2013..pdf

Podaci_o_sponzorstvima_i_donacijama-30.09.2013..pdf

Podaci_o_sponzorstvima_i_donacijama-31.12.2013..pdf

Podaci_o_sponzorstvima_i_donacijama-31.03.2014..pdf

Podaci_o_sponzorstvima_i_donacijama-30.06.2014..pdf

Podaci_o_sponzorstvima_i_donacijama-30.09.2014..pdf

Podaci_o_sponzorstvima_i_donacijama-31.12.2014..pdf

Podaci_o_sponzorstvima_i_donacijama-31.03.2015..pdf

Podaci_o_sponzorstvima_i_donacijama-30.06.2015..pdf

Podaci_o_sponzorstvima_i_donacijama-30.09.2015..pdf

Podaci_o_sponzorstvima_i_donacijama-31.12.2015..pdf

Podaci_o_sponzorstvima_i_donacijama-31.03.2016..pdf

Podaci_o_sponzorstvima_i_donacijama-30.06.2016..pdf

Podaci_o_sponzorstvima_i_donacijama-30.09.2016..pdf

Podaci_o_sponzorstvima_i_donacijama-31.12.2016..pdf

Podaci_o_sponzorstvima_i_donacijama-31.12.2016.-ispravak.pdf

Podaci_o_sponzorstvima_i_donacijama-31.03.2017..pdf

Podaci_o_sponzorstvima_i_donacijama-30.06.2017..pdf

Stranica 1 od 2 |  1 2 >

foto galerija
Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV
Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV
zanimljivosti

Ilija Gregorić

image

Ilija Gregorić

Ilija Gregorić bio je vojni vođa pobunjenih…

Juraj Jurko Križanić (1618-1683)

image

Juraj Jurko Križanić rođen je 1618. godine od oca Gašpara,…

kalendar događanja
N P U S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Karta Općine

zadnje vijesti
prostorni plan uređenja
Prostorni plan uređenja općine Ribnik
korisni linkovi
anketa
Što vas ovdje najviše zanima?
SRP Općine Ribnik
image Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik. Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik. Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
vremenska prognoza