Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) OPĆINA RIBNIK ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

1. CAR DESIGN obrt za izradu suvenira, Jarnevići 1., 47272 Ribnik.