Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine” broj 90/11) i članka 43. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik Karlovačke županije” broj 22/09), Općina Ribnik objavljuje Plan nabave.

PLAN_NABAVE_ZA_2012._GODINU.pdf
PLAN_NABAVE_ZA_2012._GODINU-izmjene_i_dopune.pdf

PLAN_NABAVE_ZA_2013._GODINU.pdf

PLAN_NABAVE_ZA_2013._GODINU-1._REBALANS.pdf

PLAN_NABAVE_ZA_2013._GODINU-2._REBALANS.pdf

PLAN_NABAVE_ZA_2013._GODINU-3._REBALANS.pdf

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine” broj 90/11 i 83/13) i članka 31. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13), Općina Ribnik objavljuje Plan nabave za 2014. godinu.

Plan_nabave_za_2014._godinu.pdf

Plan_nabave_za_2014._godinu-1._REBALANS.pdf

Plan_nabave_za_2014._godinu-2._REBALANS.pdf

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 31. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13), Općina Ribnik objavljuje Plan nabave za 2015. godinu.

Plan_nabave_za_2015._godinu.pdf

Plan_nabave_za_2015._godinu-1._REBALANS.pdf

Plan_nabave_za_2015._godinu-2._REBALANS.pdf

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 31. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13), Općina Ribnik objavljuje Plan nabave za 2016. godinu.

Plan_nabave_za_2016._godinu.pdf

Plan_nabave_za_2016._godinu-1._REBALANS.pdf

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 31. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13 i 17/16), Općina Ribnik objavljuje Plan nabave za 2017. godinu.

Plan_nabave_za_2017._godinu.pdf