U svrhu transparentnosti rada Općine Ribnik, objavljujemo podatke o svim ugovorima i dodacima ugovora o poslovima koje je Općina Ribnik sklopila s fizičkim ili pravnim osobama.

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_30.11.2013..pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_31.12.2013..pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_31.03.2014..pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_30.06.2014..pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_30.09.2014..pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_31.12.2014..pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_31.03.2015..pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_30.06.2015...pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_30.09.2015..pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_31.12.2015..pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_31.03.2016..pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_30.06.2016..pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_30.09.2016..pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_31.12.2016..pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_31.03.2017.pdf

TABLICA_ZA_SKLOPLJENE_UGOVORE_na_dan_30.06.2017.pdf