Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Općinski načelnik Općine Ribnik objavljuje Javni poziv za dostavu prijedloga programa rada s aktivnostima i projektima za 2018. godinu radi izrade Prijedloga proračuna Općine Ribnik za 2018. godinu.

 

UDRUGAMA, DRUŠTVIMA, ZAJEDNICAMA, GRAĐANIMA

- S  V  I  M  A -

 

Radi pravovremene izrade Prijedloga proračuna Općine Ribnik za 2018. godinu te Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture, molimo da nam najkasnije do 31. listopada 2017. godine (utorak) dostavite plan odnosno program rada s aktivnostima i projektima za 2018. godinu. Ukoliko ste već dostavili plan odnosno program za 2018. godinu, niste ga obvezni ponovno dostavljati.

Program treba sadržavati detaljan opis projekta i aktivnosti sa načinom financiranja (primjer: vlastita sredstva, sredstva sponzora i donacija, te iznos sredstava iz općinskog proračuna). Ukoliko ne budete naveli opisani način financiranja svakog projekta ili aktivnosti isti neće biti prihvaćen.

Ukoliko u navedenom roku ne dostavite traženi plan odnosno program nećemo biti u mogućnosti planirati dio sredstava za njegovu realizaciju u općinskom proračunu za 2018. godinu.

Ako vam je u 2017. godini bila dodijeljena potpora ili će biti do kraja godine od strane Općine Ribnik, obvezni ste do kraja siječnja 2018. godine dostaviti Općini cjelovito izvješće o utrošku sredstava svake potpore.          

 

 

 

 

OBAVIJEST O PREGLEDU PRSKALICA I RASPRŠIVAČA

Institut za javne financije proveo je analizu proračunske transparentnosti županija, gradova i općina u razdoblju od studenog 2016. do ožujka 2017.

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost,

Na temelju članka 10. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Ribnik, KLASA: 402-08/16-01/04, UR-BROJ: 2133/21-01-16-1 od 20. prosinca 2016. godine („Glasnik Karlovačke županije“ broj 49/16),

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15), članka 5. i članka 6. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Ribnik za 2016. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 41/15),

Pretraži


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument

KARTA OPĆINE RIBNIK
Oblačno

10°C

Ribnik

Oblačno

Vlažnost: 90%

Vjetar: 11.27 km/h

  • 22 Lis 2017

    Pljusak 10°C 7°C

  • 23 Lis 2017

    Pljusak 10°C 5°C