Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

MO Ribnik - DVD Ribnik                      09:00 sati

MO Lipnik - DVD Lipnik                       10:30 sati

MO Griče - LD Veselići                         14:00 sati

MO Novaki - kuća Darka Dolinara,16:00 sati

 

Tema: Plan rada i aktivnosti u 2018. godini u području komunalne infrastrukture.

 

Općinski načelnik Željko Car, prof. 

zamjenik Općinskog načelnika Jože Želježnjak

 

 

 

 

 

 

U subotu 03.02.2018. godine u 10:00 sati u prostorijama DVD-a Ribnik, biti će predavanje konzultanta Ante Lovrića na temu:

„Dostupnost EU fondova i sredstava u poljoprivredi, obrtništvu i industriji“

Nakon toga, svoja iskustva u proizvodnji, preradi i prodaji prenijeti će Vam uspješni slovenski poljoprivrednici.

Predstavljanje mjere M06 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“

Podmjera 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ 

Potpora se dodjeljuje za tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima. Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Isplata se vrši u tri rate u razdoblju od najviše tri godine na način da 30% ukupno odobrene javne potpore korisnik može dobiti nakon odluke o dodjeli potpore (uz uvjet da je u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva i prijavljeni SO je registriran), zatim 50% nakon tri mjeseca, a ne kasnije od dvanaest mjeseci nakon isplate prve rate uz dokaz da su aktivnosti iz poslovnog plana započete, te 20% nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu i stjecanja stručnih znanja i vještina ukoliko iste nije imao prilikom podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici - osoba starija od 18 i mlađa od 40 godina na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, koja posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine te je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva. Uvjeti prihvatljivosti za ovu podmjeru traže da poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 eura do 49.999 eura. Sve proizvodne jedinice koje predstavljaju utvrđeni ulazni prag poljoprivrednog gospodarstva za koje korisnik potporu moraju biti upisane u odgovarajuće registre sukladno postojećim propisima (upis zemljišta u ARKOD sustav i stoke u JRDŽ). Korisnik treba biti upisan u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva koje korisnik preuzima ili osniva uz upis u navedene registra najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate ali ne kasnije od devet mjeseci nakon dodjele odluke o dodjeli sredstava. Korisnik ne smije biti registriran kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva duže od osamnaest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Podmjera 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Potpora se dodjeljuje za tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti, za novu nepoljoprivrednu djelatnost koja nije započeta do vremena podnošenja zahtjeva za potporu i iznosi 50.000 eura po korisniku. Isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine tako da se 50% ukupno odobrene javne potpore isplaćuje nakon odluke o dodjeli potpore, a druga polovina nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva) te fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima. Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mora imati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura.

Podmjera 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ 

Potpora se dodjeljuje za tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. Visina potpore po korisniku iznosi 15.000 eura, a isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine tako da se 50% odobrene javne potpore isplaćuje nakon odluke o dodjeli, a ostatak nakon provedbe svih aktivnosti.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripadaju ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura. Moraju biti upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u trenutku podnošenja zahtjeva. Korisnik je dužan ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva i zadržati poljoprivredno gospodarstvo najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore iz ove

 

Općina Ribnik u postupku donošenja dokumenta Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Ribnik, provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Trajanje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

do 30. siječnja 2018. godine.

Osoba zadužena za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću: službenica za informiranje Ivana Jarmek, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 Obrazac_sudjelovanja_u_savjetovanju.pdf

Nacrt dokumenta - radna verzija: 

 

Obavještavam Vas da od 22. siječnja do 23. veljače 2018. traje javna rasprava (javno savjetovanje) - Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Gradova Duge Rese i Ozlja te Općina Barilović, Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Ribnik, Vojnić i Žakanje (područje Projekta 2).

Projektni dokumenti za javnu raspravu dostupni su na mrežnim stranicama Karlovačke županije

https://sirokopojasni-internet.kazup.hr/javna-rasprava-projekt-2.html

 

Općina Ribnik vodi Vas na kupanje u PETAK, 05. siječnja 2018. godine u 17:00 sati na bazen Trend Wellness-a u Karlovcu.

 

Okupljanje i polazak istog dana u 16:30 sati ispred Općine.

 

Prijave do četvrtka na 047/742-096 ili 098/763-214.

 

Općina Ribnik plaća ulaz na bazen, a za prijevoz ćemo se organizirati.

 

Općinski načelnik:

Željko Car, prof.

 

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, dana 24.10.2017. godine, posjetio je Ribnik. Posjet gradonačelnika Bandića Ribniku počeo je razgledavanjem središta mjesta. Načelnik Općine Ribnik Željko Car pokazao je gradonačelniku Bandiću mjesto gdje će biti postavljen skulptura Jurju Križaniću, a izradu tog spomen obilježja financira Grad Zagreb. Milan Bandić razgledao je i Stari grad Ribnik. Boravak zagrebačkog gradonačelnika u ribničkom kraju nastavljen je u Integralnom hotelu "Srce prirode Srakovčić" u Gorici Lipničkoj, gdje je održano druženje s općinskim vijećnicima Ribnika te gospodarstvenicima i obrtnicima iz tog kraja. Načelnik Željko Car istaknuo je da će iduće godine biti obilježena jedna za Ribnik značajna obljetnica, i to 400 godina od rođenja Jurja Križanića.

Skulptura Jurja Križanića rad je članice HAZU Marije Ujević.

ribnik_bandic_2_1600x1200.jpg - 211,92 kB

ribnik_bandic_3_1600x1200.jpg - 208,80 kB

 

ribnik_bandic_4_1600x1200.jpg - 199,15 kB

 

Karlovačka županija objavila je Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Karlovačke županije za školsku/akademsku godinu 2017./2018.

Cjelovita dokumentacija nalazi se na sljedećem linku:

https://www.kazup.hr/natjecaji/prosvjeta-kultura-sport/1000249-natjecaj-za-dodjelu-stipendija-ucenicima-i-studentima-za-skolsku-godinu-2017-18.html

Općinski načelnik Općine Ribnik objavljuje Javni poziv za dostavu prijedloga programa rada s aktivnostima i projektima za 2018. godinu radi izrade Prijedloga proračuna Općine Ribnik za 2018. godinu.

 

UDRUGAMA, DRUŠTVIMA, ZAJEDNICAMA, GRAĐANIMA

- S  V  I  M  A -

 

Radi pravovremene izrade Prijedloga proračuna Općine Ribnik za 2018. godinu te Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture, molimo da nam najkasnije do 31. listopada 2017. godine (utorak) dostavite plan odnosno program rada s aktivnostima i projektima za 2018. godinu. Ukoliko ste već dostavili plan odnosno program za 2018. godinu, niste ga obvezni ponovno dostavljati.

Program treba sadržavati detaljan opis projekta i aktivnosti sa načinom financiranja (primjer: vlastita sredstva, sredstva sponzora i donacija, te iznos sredstava iz općinskog proračuna). Ukoliko ne budete naveli opisani način financiranja svakog projekta ili aktivnosti isti neće biti prihvaćen.

Ukoliko u navedenom roku ne dostavite traženi plan odnosno program nećemo biti u mogućnosti planirati dio sredstava za njegovu realizaciju u općinskom proračunu za 2018. godinu.

Ako vam je u 2017. godini bila dodijeljena potpora ili će biti do kraja godine od strane Općine Ribnik, obvezni ste do kraja siječnja 2018. godine dostaviti Općini cjelovito izvješće o utrošku sredstava svake potpore.          

 

 

 

 

Pretraži


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument

KARTA OPĆINE RIBNIK
Oblačno

1°C

Ribnik

Oblačno

Vlažnost: 52%

Vjetar: 11.27 km/h

  • 19 Velj 2018

    Oblačno 2°C -2°C

  • 20 Velj 2018

    Većinom oblačno 1°C -3°C