Općina Ribnik je tijekom 2015. godine u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, provela projekt „Modernizacija nerazvrstanih cesta“ prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, u ukupnom iznosu od 612.224,73 kuna.

Projektom su provedene aktivnosti na ostvarenju slijedećih rezultata:
- na 113,40 m makadamskih cesta izvedeni su zemljani radovi, učvršćen je kameni tampon koji je presvučen novim asfaltnim slojem te su izgrađene bankine.
- 2.419,05 m dotrajalog asfalta presvučeno je novim asfaltnim slojem te su izgrađene bankine.
- 220,43 m2 raskrižja sa državnom cestom D6 presvučeno je novim asfaltnim slojem.

Cilj ovog projekta je boljom cestovnom povezanošću poticati ravnomjerni i održivi razvoj Općine Ribnik i omogućiti kvalitetniji život, dostupnost ulaganja i gospodarski razvoj te otvaranje radnih mjesta. Provedbom ovog projekta poboljšana je komunalna usluga, osigurana je bolja cestovna povezanost i dostupnost javnih (socijalnih) servisa svim građanima, a osobito socijalno osjetljivim skupinama stanovništva, omogućen je ravnomjeran razvoj ruralnog područja što će bitno doprinijeti kvaliteti života i pozitivno djelovati na proces depopulacije i gospodarskog razvoja.

Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 342.845,85 kuna.