Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Programa gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Jurovo Griče“ koja se prostire na području općina Ribnik i Žakanje. Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama.

Uvid u prijedlog elaborata Programa gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01. siječnja 2015. – 31. prosinca 2024. godine može se obaviti u prostorijama Općine Ribnik, Ribnik 4/a, 47272 Ribnik, od 18. siječnja do 5. veljače 2016. godine, od 10.00 do 12.00 sati

Javna rasprava održati će se u prostoru DVD-a Ribnik u Ribniku, 5.  veljače 2016. godine s početkom u 17.00 sati.

Jurovo_Griče-uređajni_zapisnik.pdf