Općina Ribnik i Volonterski centar Kupa pozivaju volontere, organizatore volontiranja, udruge, javne ustanove i sve ostale zainteresirane na predstavljanje projekta “Volonterski centar Kupa” u Ribniku 25.11.2016. u 18 sati u općinskoj vijećnici.


Volonterski centra Kupa djeluje unutar LAG-a Vallis Colapis. Općina Ribnik, kao i sve ostale općine i gradovi koji se nalaze na području LAG-a Vallis Colapis, partner je na ovom projektu. Predstavljanje projekta održati će se u svakoj od partnerskih općina/gradova u cilju promoviranja i informiranja o mogućnostima koje nudi volontiranje za volontere, organizatore volontiranja i zajednicu u cjelini.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Vidimo se!