Općina Ribnik je tijekom 2016. godine u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, provela projekt „Modernizacija nerazvrstanih cesta“ prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, u ukupnom iznosu od 145.646,28 kuna.

Projektom su provedene aktivnosti na ostvarenju slijedećih rezultata:
- na 115 m makadamskih cesta izvedeni su zemljani radovi, učvršćen je kameni tampon koji je presvučen novim asfaltnim slojem te su izgrađene bankine.
- 470 m dotrajalog asfalta presvučeno je novim asfaltnim slojem te su izgrađene bankine.

Cilj ovog projekta je boljom cestovnom povezanošću poticati ravnomjerni i održivi razvoj Općine Ribnik i omogućiti kvalitetniji život i razvoj gospodarstva, povećati dostupnost ulaganja, gospodarski razvoj i otvaranje radnih mjesta. Provedbom ovog projekta pridonosi se podizanju kvalitete života i razvoju gospodarstva čitave lokalne zajednice, osigurana je bolja cestovna povezanost i dostupnost javnih servisa svim građanima, a osobito socijalno osjetljivim skupinama stanovništva te se omogućuje ravnomjeran razvoj ruralnim područjima, što doprinosi kvaliteti života i pozitivno djeluje na proces depopulacije i gospodarskog razvoja.

Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 100.000,00 kuna.