Institut za javne financije predstavio je 2. srpnja 2018. rezultate najnovijeg ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna lokalnih jedinica svih 576 hrvatskih lokalnih jedinica. 

Proračunska transparentnost lokalnih proračuna mjerena je brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama svih lokalnih jedinica (županija, gradova i općina), a to su:
•godišnje izvršenje proračuna za 2016.,
•polugodišnje izvršenje proračuna za 2017.,
•prijedlog proračuna za 2018.,
•izglasani proračun za 2018.,
•proračunski vodič za građane za 2018.

Općina Ribnik postigla je najvišu razinu transparentnosti.


Kako bi dobiveni rezultati bili što dostupniji i pregledniji, Institut je objavio interaktivnu kartu koja prikazuje stanje u svakoj lokalnoj jedinici. Detaljna analiza istraživanja objavljena je u newsletteru Proračunska transparentnost županija, gradova i općina: studeni 2017. – ožujak 2018.