Općinski načelnik Općine Ribnik objavljuje Javni poziv za dostavu prijedloga programa rada s aktivnostima i projektima za 2019. godinu radi izrade Prijedloga proračuna Općine Ribnik za 2019. godinu.

UDRUGAMA, DRUŠTVIMA, ZAJEDNICAMA, GRAĐANIMA

- S  V  I  M  A -

Radi pravovremene izrade Prijedloga proračuna Općine Ribnik za 2019. godinu te Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture, molimo da nam najkasnije do 31. listopada 2018. godine (srijeda) dostavite plan odnosno program rada s aktivnostima i projektima za 2019. godinu. Ukoliko ste već dostavili plan odnosno program za 2019. godinu, niste ga obvezni ponovno dostavljati.

Program treba sadržavati detaljan opis projekta i aktivnosti sa načinom financiranja (primjer: vlastita sredstva, sredstva sponzora i donacija, te iznos sredstava iz općinskog proračuna). Ukoliko ne budete naveli opisani način financiranja svakog projekta ili aktivnosti isti neće biti prihvaćen.

Ukoliko u navedenom roku ne dostavite traženi plan odnosno program nećemo biti u mogućnosti planirati dio sredstava za njegovu realizaciju u općinskom proračunu za 2019. godinu.

Ako vam je u 2018. godini bila dodijeljena potpora ili će biti do kraja godine od strane Općine Ribnik, obvezni ste do kraja siječnja 2019. godine dostaviti Općini cjelovito izvješće o utrošku sredstava svake potpore.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Željko Car, prof.