Župan Karlovačke županije, na prijedlog Stožera civilne zaštite Karlovačke županije dana 01. ožujka 2019. godine donio je

ODLUKU O ZABRANI SPALJIVANJA I LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Radi vrlo suhog vremenskog perioda i suhe vegetacije uslijed čega je moguće doći do velikih požara otvorenog prostora, a na prijedlog Stožera civilne zaštite Karlovačke županije župan donosi: Odluku o zabrani svakog spaljivanja i loženja vatre na otvorenom prostoru Karlovačke županije u periodu od 01.03.2019. do 01.04.2019. godine.

Nadzor nad provedbom Odluke obavljaju: PU Karlovačka, Poljoprivredna inspekcija, Šumarska inspekcija i Vatrogasna zajednica Karlovačke županije.