Temeljem članka 28. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine” broj 90/11), Općina Ribnik, objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
za nezakonito izgrađene zgrade

Ukoliko ste vlasnik ili investitor zgrade, odnosno rekonstruiranog dijela postojeće zgrade, izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje odnosno protivno tom aktu, temeljem odredbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama možete najkasnije do 31. prosinca 2012. godine, podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, sa dokumentacijom iz članka 8. Zakona, Karlovačkoj županiji, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Služba za prostorno uređenje i graditeljstvo, Ispostava Ozalj, Kurilovac 1, Ozalj, a presliku zahtjeva dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ribnik.

Sukladno odredbi članka 28. stavak 1. Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama, Općina Ribnik dužna je, najkasnije do 31. prosinca 2011 godine , pripremiti popis svih nezakonito izgrađenih zgrada na svom području. S tim u svezi građani mogu prijave izvršiti pismeno ili neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ribnik, Ribnik b.b. radnim danom od 07:00 – 15:00 sati.