OPĆINA RIBNIK
Ribnik 4/a
Ribnik
47 000 Karlovac 

MB: 02562278
OIB: 76454200013

žiro-račun: 2400008-1855600002 Karlovačka banka d.d.
IBAN: HR7924000081855600002 Karlovačka banka d.d.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Ribnik 4/a
Ribnik
47 000 Karlovac

tel: 047/742-096
fax: 047/742-116
mob: 099/3-742-096
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela
ponedjeljak-petak 07:00 - 15:00 sati, dnevni odmor 10:00 - 10:30 sati

Viša referentica za društvene djelatnosti i opće poslove te za računovodstvo i financije
Ivana Jarmek

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Općine Ribnik

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

https://www.zakon.hr/z/132/Zakon-o-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-(regionalnoj)-samoupravi

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

https://www.zakon.hr/z/411/Zakon-o-financiranju-jedinica-lokalne-i-podru%C4%8Dne-(regionalne)-samouprave

Zakon o lokalnim porezima

https://www.zakon.hr/z/875/Zakon-o-lokalnim-porezima

Zakon o proračunu

https://www.zakon.hr/z/283/Zakon-o-prora%C4%8Dunu

Zakon o javnoj nabavi

https://www.zakon.hr/z/223/Zakon-o-javnoj-nabavi

Zakon o komunalnom gospodarstvu

https://www.zakon.hr/z/319/Zakon-o-komunalnom-gospodarstvu

Zakon o grobljima

https://www.zakon.hr/z/381/Zakon-o-grobljima

Zakon o vatrogastvu

https://www.zakon.hr/z/305/Zakon-o-vatrogastvu

Zakon o sustavu civilne zaštite

https://www.zakon.hr/z/809/Zakon-o-sustavu-civilne-za%C5%A1tite

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

https://www.zakon.hr/z/486/Zakon-o-postupanju-s-nezakonito-izgra%C4%91enim-zgradama

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

https://www.zakon.hr/z/657/Zakon-o-odr%C5%BEivom-gospodarenju-otpadom