Predsjednik Općinskog vijeća:
1. Nikola Dolinar - HSS

Potpredsjednik Općinskog vijeća:
2. Nikola Mus - SDP

Članovi Općinskog vijeća:
3. Marijan Bert - HSS
4. Dražen Jarnević - HSS
5. Gabi Tomašić - HDZ
6. Ana Lorković - HDZ
7. Mladen Klemenčić- KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA MLADEN KLEMENČIĆ

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Ribnik, pročišćeni tekst, „Glasnik Karlovačke županije“ broj 22/09, 18/13 i 48/14

POSLOVNIK_OPĆINSKOG_VIJEĆA-pročišćeni_tekst.pdf