Prostorni plan
KO Griče
KO Lipnik
KO Martinski vrh
KO Ribnik

Da bi mogli pregledati dokumente potreban Vam je Adobe reader kojeg možete preuzeti na ovom linku!