Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Ribnik 02. kolovoza 2013. godine objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU CILJANE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RIBNIK. Informacija_o_Javnoj_raspravi_o_Prijedlogu_Ciljane_izmjene_i_dopune_Prostornog_plana_uređenja_Općine_Ribnik.doc Informacija_o_Javnoj_raspravi_o_Prijedlogu_Ciljane_izmjene_i_dopune_Prostornog_plana_uređenja_Općine_Ribnik.pdf