Ciljana izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ribnik, Glasnik Karlovačke županije broj 05/14 od 06. veljače 2014. godine

ID PPUO RIBNIK

4_2_GP_LIPNIK.pdf

1_1_Administrativna_sjedista.pdf

1_2_Namjena_prostora.pdf

1_3_Promet_i_telekomunikacije.pdf

1_Sustav_sredista.pdf

2_1_Energetski_sustav.pdf

2_2_Vodnogospodarski_sustav.pdf

3_1_Uvjeti_koristenja.pdf

3_2_Ogranicenja_u_koristenju.pdf

3_3_Sanacija.pdf