Temeljem članka 96., 97., 98. i 99. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13), te utvrđenog Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Lipnik od 17. srpnja 2015. godine, Općinski načelnik objavljuje JAVNU RASPRAVU (javni uvid i javno izlaganje) URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA LIPNIK.

Javna_rasprava-objava.pdf

UPU_Lipnik_prijedlog_za_JR1_(1).pdf

UPU_LIPNIK_1_namjena.PDF

UPU_LIPNIK_2-1_promet.PDF

UPU_LIPNIK_2-2_infra.PDF

UPU_LIPNIK_3_uvjeti_koristenja.PDF

UPU_LIPNIK_4-1_uvjeti_gradnje.PDF

UPU_LIPNIK_4-2_parcelacija.pdf

sazetak_za_javnost.pdf

Izvješće_o_provedenoj_Javnoj_raspravi_o_Prijedlogu_Urbanističkog_plana_uređenja_Lipnik,_Općina_Ribnik.pdf

Odluka_Općinskog_načelnika_o_utvrđivanju_Konačnog_prijedloga_Urbanističkog_plana_uređenja_Lipnik.pdf