Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Općina Ribnik javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Općini Ribnik, službenici za informiranje Općine Ribnik na slijedeće moguće načine:

1. putem telefona na broj: 047/742-096, mobitel: 099/3-742-096
2. putem faxa na broj: 047/742-116
3. elektroničkom poštom na e-mail adresu:
4. poštom na adresu: Općina Ribnik, Ribnik 4/a, Ribnik, 47 271 Netretić

Službenica za informiranje Općine Ribnik: Ivana Jarmek

Preuzmite obrasce zahtjeva:

Zahtjev_za_pristup_informacijama_(2).doc

Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija_(1).doc

Naknada za pristup informacijama

Općina Ribnik ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije NN 12/14 i 15/14
http://www.propisi.hr/print.php?id=10996

Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13 i 85/15
http://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

IZVJEŠĆE

Izvješće_o_provedbi_Zakona_o_pravu_na_pristup_informacijama
_za_2011._godinu.pdf

Izvješće_o_provedbi_Zakona_o_pravu_na_pristup_informacijama
_za_2012._godinu.pdf

Izvješće_o_provedbi_Zakona_o_pravu_na_pristup_informacijama
_za_2013._godinu.pdf

izvjee-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacija-za-2014.-godinu-176583.pdf

Godisnje_izvjesce_o_provedbi_ZPPI_za_2015..pdf

Godisnje_izvjesce_o_provedbi_ZPPI_za_2016..pdf

Stranica 1 od 1 |

foto galerija
Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV
Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV
zanimljivosti

Ilija Gregorić

image

Ilija Gregorić

Ilija Gregorić bio je vojni vođa pobunjenih…

Juraj Jurko Križanić (1618-1683)

image

Juraj Jurko Križanić rođen je 1618. godine od oca Gašpara,…

kalendar događanja
N P U S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Karta Općine

zadnje vijesti
prostorni plan uređenja
Prostorni plan uređenja općine Ribnik
korisni linkovi
anketa
Što vas ovdje najviše zanima?
SRP Općine Ribnik
image Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik. Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik. Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
vremenska prognoza