Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08) i članka 26. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke županije” broj 22/09), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 26. sjednici održanoj dana 06. rujna 2012. godine, donijelo je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine.

Polugodišnje_izvješće_za_2012._god.pdf

Polugodišnji_obračun_za_2012.excel.pdf


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument
KARTA OPĆINE RIBNIK