Na temelju članaka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) i članka 31. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 3. sjednici održanoj dana 13. kolovoza 2013. godine, donijelo je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.

Polugodišnji_izvještaj_za_2013._gdinu.pdf

Polugodišnji_izvještaj_za_2013._godinu,_excel.pdf