Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13 i 17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 26. redovnoj sjednici održanoj dana 28. studenog 2016. godine, donijelo je Odluku o donošenju Proračuna Općine Ribnik za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu.

Proračun_za_2017._godinu.pdf

Proracun_za_2017._godinu.pdf

Plan_razvojnih_programa_za_2017._godinu.pdf

VODIČ_ZA_GRAĐANE_uz_Proračun_za_2017._godinu.pdf

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13 i 17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 3. redovnoj sjednici održanoj dana 14. rujna 2017. godine, donijelo je Odluku o donošenju Proračuna Općine Ribnik za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu nakon 1. izmjena i dopuna.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13 i 17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 5. redovnoj sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017. godine, donijelo je Odluku o donošenju Proračuna Općine Ribnik za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu nakon 2. izmjena i dopuna.

Plan razvojnih programa za 2017. godinu-2. REBALANS


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument
KARTA OPĆINE RIBNIK