Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13 i 17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 26. redovnoj sjednici održanoj dana 28. studenog 2016. godine, donijelo je Odluku o donošenju Proračuna Općine Ribnik za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu.

Proračun_za_2017._godinu.pdf

Proracun_za_2017._godinu.pdf

Plan_razvojnih_programa_za_2017._godinu.pdf

VODIČ_ZA_GRAĐANE_uz_Proračun_za_2017._godinu.pdf

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13 i 17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 3. redovnoj sjednici održanoj dana 14. rujna 2017. godine, donijelo je Odluku o donošenju Proračuna Općine Ribnik za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu nakon 1. izmjena i dopuna.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13 i 17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 5. redovnoj sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017. godine, donijelo je Odluku o donošenju Proračuna Općine Ribnik za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu nakon 2. izmjena i dopuna.

Plan razvojnih programa za 2017. godinu-2. REBALANS