Financijski izvještaji za razdoblje 1.1.-31.12.2016. godine

Prorac_razina_22-2016._godina.pdf

Prorac_razina_23-2016._godina.pdf

Bilješke-2016._godina.pdf

Na temelju članaka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 3., članka 4. i članka 16. stavak 2.  Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) i članka 31. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13 i 17/16), Općinsko vijeće Općine Ribnik na 28. redovnoj sjednici održanoj dana 16. ožujka 2017. godine, donijelo je
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za 2016. godinu.

Godišnji_izvještaj_o_izvršenju_Proračuna_Općine_Ribnik_za_2016._godinu.pdf

Godišnji_izvještaj_o_izvršenju_Proračuna_Općine_Ribnik_za_razdoblje_1.1.-31.12.2016._godine.pdf

Izvršenje_Plana_razvojnih_programa_za_2016._godinu.pdf