Na temelju članaka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4., članka 5., članka 6. i članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 01/20) i članka 47. Statuta Općine Ribnik (“Glasnik Karlovačke županije” broj 18/13, 17/16 i 04/18), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 22. redovnoj sjednici održanoj dana 14. travnja 2020. godine, donijelo je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ribnik za 2019. godinu.