Prostorni plan uređenja

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA LIPNIK

Odluka_o_donosenju_Urbanistickog_plana_uredenja_Lipnik.pdf

UPU_Lipnik_plan.pdf

prilozi.pdf

UPU_LIPNIK_1_namjena..PDF

UPU_LIPNIK_2-1_promet..PDF

UPU_LIPNIK_2-2_infra..PDF

UPU_LIPNIK_3_uvjeti_koristenja..PDF

UPU_LIPNIK_4-1_uvjeti_gradnje..PDF

UPU_LIPNIK_4-2_parcelacija..PDF

Javna rasprava (javni uvid i javno izlaganje) Urbanističkog plana uređenja Lipnik

Temeljem članka 96., 97., 98. i 99. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13), te utvrđenog Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Lipnik od 17. srpnja 2015. godine, Općinski načelnik objavljuje JAVNU RASPRAVU (javni uvid i javno izlaganje) URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA LIPNIK.

Javna_rasprava-objava.pdf

UPU_Lipnik_prijedlog_za_JR1_(1).pdf

UPU_LIPNIK_1_namjena.PDF

UPU_LIPNIK_2-1_promet.PDF

UPU_LIPNIK_2-2_infra.PDF

UPU_LIPNIK_3_uvjeti_koristenja.PDF

UPU_LIPNIK_4-1_uvjeti_gradnje.PDF

UPU_LIPNIK_4-2_parcelacija.pdf

sazetak_za_javnost.pdf

Izvješće_o_provedenoj_Javnoj_raspravi_o_Prijedlogu_Urbanističkog_plana_uređenja_Lipnik,_Općina_Ribnik.pdf

Odluka_Općinskog_načelnika_o_utvrđivanju_Konačnog_prijedloga_Urbanističkog_plana_uređenja_Lipnik.pdf

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA UPU LIPNIK

OBAVIJEST O IZRADI Urbanističkog plana uređenja UPU Lipnik

Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 13. redovnoj sjednici održanoj 30. ožujka 2015. godine donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Lipnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 11/2015).

Izrada Urbanističkog plana utvrđena je Ciljanom izmjenom i dopunom Prostornog plana uređenja Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 05/14).

Jedinstveni upravni odjel Općine Ribnik, sukladno članku 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), kao nositelj izrade, obavještava javnost o početku izrade Urbanističkog plana uređenja UPU Lipnik, objavom ove Obavijesti na mrežnoj stranici Općine Ribnik http://www.ribnik.hr.

Detaljne obavijesti o tijeku izrade UPU Lipnik mogu se dobiti pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ribnik, Ribnik 4A, Ribnik, 47271 Netretić, tel: 047/742-096 ili putem e-pošte: .

Odluka_o_izradi_Urbanističkog_plana_uređenja_UPU_Lipnik.pdf

Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 15. redovnoj sjednici održanoj 19. lipnja 2015. godine donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Lipnik („Glasnik Karlovačke županije” broj 19/2015).

Predmetnom Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Lipnik („Glasnik Karlovačke županije” broj 19/2015), nije mijenjan obuhvat Plana, već je ispravljena površina obuhvata Plana. Također, predviđeno je Planom utvrditi uvjete za mogućnost gradnje helidroma za potrebe budućeg turističkog naselja.

Odluka_o_izmjeni_i_dopuni_Odluke_o_izradi_Urbanističkog_plana_uređenja_Lipnik.pdf

CILJANA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RIBNIK

Ciljana izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ribnik, Glasnik Karlovačke županije broj 05/14 od 06. veljače 2014. godine

ID PPUO RIBNIK

4_2_GP_LIPNIK.pdf

1_1_Administrativna_sjedista.pdf

1_2_Namjena_prostora.pdf

1_3_Promet_i_telekomunikacije.pdf

1_Sustav_sredista.pdf

2_1_Energetski_sustav.pdf

2_2_Vodnogospodarski_sustav.pdf

3_1_Uvjeti_koristenja.pdf

3_2_Ogranicenja_u_koristenju.pdf

3_3_Sanacija.pdf

Javna rasprava o prijedlogu Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ribnik

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Ribnik 02. kolovoza 2013. godine objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU CILJANE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RIBNIK.

Informacija_o_Javnoj_raspravi_o_Prijedlogu_Ciljane_izmjene_i_dopune_Prostornog_plana_uređenja_Općine_Ribnik.doc

Informacija_o_Javnoj_raspravi_o_Prijedlogu_Ciljane_izmjene_i_dopune_Prostornog_plana_uređenja_Općine_Ribnik.pdf

Prostorni plan uređenja Općine Ribnik - download

Prostorni plan
KO Griče
KO Lipnik
KO Martinski vrh
KO Ribnik

Da bi mogli pregledati dokumente potreban Vam je Adobe reader kojeg možete preuzeti na ovom linku!

Stranica 1 od 1 |

foto galerija
Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV
Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV
zanimljivosti

Ilija Gregorić

image

Ilija Gregorić

Ilija Gregorić bio je vojni vođa pobunjenih…

Juraj Jurko Križanić (1618-1683)

image

Juraj Jurko Križanić rođen je 1618. godine od oca Gašpara,…

kalendar događanja
N P U S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Karta Općine

zadnje vijesti
prostorni plan uređenja
Prostorni plan uređenja općine Ribnik
korisni linkovi
anketa
Što vas ovdje najviše zanima?
SRP Općine Ribnik
image Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik. Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik. Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
vremenska prognoza