Važniji dokumenti

Statut Općine Ribnik

Statut Općine Ribnik moete preuzeti na ovom linku!
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, 2016. godina!

Dokumenti za download:

Statut općine Ribnik (.pdf)

Odluke Općinskog načelnika

Općinski načelnik dao je tvrtki AZELIJA EKO d.o.o. iz Ozlja, svojim Zaključkom od 30. prosinca 2014. godine, prethodnu suglasnost na Cjenik komunalnih usluga skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.

Zaključak-prethodna_suglasnost_na_Cjenik_komunalnih_usluga-Azelija_eko_d.o.o..pdf

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine” broj 25/13), Općinski načelnik Općine Ribnik donio je Odluku o imenovanju službenice za informiranje i Odluku o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Ribnik.

Odluka_o_imenovanju_službenice_za_informiranje.pdf

Odluka_o_ustrojavanju_službenog_upisnika.pdf

Više informacija o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama nalazi se u rubrici “Pravo na pristup informacijama” te na linku http://www.pristupinfo.hr/

Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 47. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13), Općinski načelnik Općine Ribnik je dana 3. veljače 2014. godine, donio Odluku o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti.

Odluka_o_provedbi_postupka_javne_nabave_bagatelne_vrijednosti.pdf

Sukladno odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti i odredbama Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti, Općinski načelnik je dana 11. lipnja 2012. godine, donio procedure kako slijedi:

Procedura_stvaranja_ugovornih_obveza.pdf

Procedura_zaprimanja_računa,_njihove_provjere_i_plaćanja.pdf

Procedura_naplate_potraživanja.pdf

Pravilnik_o_sadržaju_i_načinu_vođenja_evidencije_ugovora.pdf

Odluka_o_imenovanju_osobe_zadužene_za_nepravilnosti.pdf

Odluka_Općinskog_načelnika_o_preraspodjeli_sredstava_u_Proračunu_Općine_Ribnik_za_2015._godinu.pdf

Odluke Općinskog vijeća

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka-2000._godina.pdf

Odluka-2002._godina,izmjene.pdf

Odluka-2012._godina,izmjene.pdf

Odluka-2014._godina,izmjene.pdf

Odluka-2017._godina,_izmjene.pdf

Odluka o vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne naknade

Odluka.pdf

Odluka o grobljima

Odluka_o_grobljima-1999._godina.pdf

Odluka o upravljanju grobljima

Odluka_o_upravljanju_grobljima-1999._godina.pdf

Odluka_o_upravljanju-2000._godina,izmjene.pdf

Odluka_o_upravljanju-2001._godina,izmjene.pdf

Odluka-2004._godina,izmjene.pdf

Odluka o općinskim porezima

Odluka_o_općinskim_porezima,_GKŽ_8-17.pdf

NARODNE NOVINE REPUBLIKE HRVATSKE broj 27/2017

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_27_622.html

Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Ribnik

Odluka_o_komunalnom_doprinosu.pdf

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Ribnik

Odluka_o_ugostiteljskoj_djelatnosti-2016._godina.pdf

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja,uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama

Odluka_o_uvjetima_i_načinu_držanja_kućnih_ljubimaca.pdf

Odluka_o_uvjetima_i_načinu_držanja_kućnih_ljubimaca,izmjene.pdf

Prilog-veličine_psećih_kućica.pdf

Odluka o nerazvrstanim cestama i Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama Općine Ribnik
Odluka_o_nerazvrstanim_cestama-popis_cesta.pdf

Jedinstvena_baza_podataka_o_nerazvrstanim_cestama.pdf

Program potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja u Općini Ribnik za razdoblje 2013. do 2015. godine

Program_potpora_poljoprivredi_2013._do_2015..pdf

Program_potpora_poljoprivredi_za_2016._godinu.pdf

Program_potpora_poljoprivredi_za_2017._godinu.pdf

Odluka o gašenju javne rasvjete na području Općine Ribnik

Odluka_o_gašenju_javne_rasvjete.pdf

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Ribnik

Odluka_o_priključenju_na_komunalne_vodne_građevine_za_javnu_vodoopskrbu_na_području_Općine_Ribnik.pdf

Upravljanje imovinom

Odluka_o_načinu_raspolaganja,_korištenja_i_upravljanja_nekretninama_i_vrijednosnim_papirima_u_vlasništvu_Općine_Ribnik.pdf

Odluka_o_zakupu_i_kupoprodaji_poslovnog_prostora_u_vlasništvu_Općine_Ribnik.pdf

Odluka_o_uvjetima,_mjerilima_te_postupku_za_davanje_u_najam_stanova_u_vlasništvu_Općine_Ribnik.pdf

STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE RIBNIK ZA RAZDOBLJE 2016.-2020.

Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.

Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik. Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.

SRP_Općine_Ribnik_FV.pdf

image

Ostale Odluke Općinskog vijeća Općine Ribnik možete pogledati u službenom glasilu Glasnik Karlovačke županije, http://www.kazup.hr

Dokumenti za download:

Strateški_razvojni_program_Općine_Ribnik_za_razdoblje_2016.-2020..pdf

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Ribnik

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Ribnik možete preuzeti na poveznicama ispod!

Poslovnik OV-izmjene i dopune, 2014. god možete preuzeti na poveznicama ispod!

Dokumenti za download:

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Ribnik
Poslovnik OV-izmjene i dopune, 2013. god.

Poslovnik OV-izmjene i dopune, 2014. god

Stranica 1 od 1 |

foto galerija
Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV
Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV
zanimljivosti

Ilija Gregorić

image

Ilija Gregorić

Ilija Gregorić bio je vojni vođa pobunjenih…

Juraj Jurko Križanić (1618-1683)

image

Juraj Jurko Križanić rođen je 1618. godine od oca Gašpara,…

kalendar događanja
N P U S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Karta Općine

zadnje vijesti
prostorni plan uređenja
Prostorni plan uređenja općine Ribnik
korisni linkovi
anketa
Što vas ovdje najviše zanima?
SRP Općine Ribnik
image Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik. Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik. Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
vremenska prognoza