Ilija Gregorić bio je vojni vođa pobunjenih seljaka u znamenitoj Seljačkoj buni 1573. godine. Iako ne postoji puno podataka, zna se da je bio iz ribničkog kraja i da je sa sobom doveo četu Ribničana. Po nekim izvorima smatra se da je rođen oko 1520. godine. Nakon poraza seljaka, dugo je izbjegavao smaknuće oslanjajući se na moćne zaštitnike. Na kraju je ipak pogubljen je 26.7.1574.godine.