Zaštita potrošača

Povjerenstvo za reklamacije potrošača

Na temelju članka 8. i članka 24. stavak 7. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09 i 133/09) i članka 26. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik Karlovačke županije” broj 22/09), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 23. sjednici održanoj dana 20. veljače 2012. godine, donijelo je Odluku o osnivanju Povjerenstva za reklamacije potrošača, za javne usluge koje potrošačima pruža Općina Ribnik.

Pod javnim uslugama koje potrošačima pruža Općina Ribnik podrazumijeva se:
- održavanje groblja u Lipniku i groblja u Gornjoj Stranici,
- održavanje objekata mrtvačnica u Lipniku i Gornjoj Stranici te
- održavanje javnih površina.

Dužnost Povjerenstva je pisano odgovoriti potrošačima na reklamacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

U Povjerenstvo za reklamacije potrošača imenovani su:
1. Nikola Paunović, Jasenovica 18., Ribnik - za predsjednika,
2. Zlata Tržok, Ribnik 43., Ribnik - za člana,
3. Branko Pečaver, predstavnik Udruge za zaštitu potrošača - za člana.

Savjet potrošača

Na temelju članka 24. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09 i 133/09) i članka 26. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik Karlovačke županije” broj 22/09), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 21. sjednici održanoj dana 08. prosinca 2011. godine, donijelo je Odluku o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga za Općinu Ribnik.

Savjet se osniva u cilju praćenja stanja, raspravljanja i davanja mišljenja i preporuka ovlaštenim tijelima Općine Ribnik, vezanih za prava i obveze potrošača javnih usluga.

Pod javnim uslugama podrazumijeva se:
- opskrba pitkom vodom,
- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
- prijevoz putnika u javnom prometu,
- održavanje čistoće,
- odlaganje komunalnog otpada,
- održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika,
- obavljanje dimnjačarskih poslova.

U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga imenovani su:
1. Željko Jakša, predstavnik Općine Ribnik - za predsjednika,
2. Ivan Golubić, predstavnik Općine Ribnik - za člana,
3. Branko Pečaver, predstavnik Udruge za zaštitu potrošača- za člana.

Pravilnik_o_radu_Savjeta_za_zaštitu_potrošača.pdf

Stranica 1 od 1 |

foto galerija
Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV
Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV Obilježavanje 25. obljetnice 110. BR. ZNG - HV
zanimljivosti

Ilija Gregorić

image

Ilija Gregorić

Ilija Gregorić bio je vojni vođa pobunjenih…

Juraj Jurko Križanić (1618-1683)

image

Juraj Jurko Križanić rođen je 1618. godine od oca Gašpara,…

kalendar događanja
N P U S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Karta Općine

zadnje vijesti
prostorni plan uređenja
Prostorni plan uređenja općine Ribnik
korisni linkovi
anketa
Što vas ovdje najviše zanima?
SRP Općine Ribnik
image Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik. Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik. Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
vremenska prognoza