Općinski načelnik dao je tvrtki AZELIJA EKO d.o.o. iz Ozlja, svojim Zaključkom od 30. prosinca 2014. godine, prethodnu suglasnost na Cjenik komunalnih usluga skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.

Zaključak-prethodna_suglasnost_na_Cjenik_komunalnih_usluga-Azelija_eko_d.o.o..pdf

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine” broj 25/13), Općinski načelnik Općine Ribnik donio je Odluku o imenovanju službenice za informiranje i Odluku o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Ribnik.

Odluka_o_imenovanju_službenice_za_informiranje.pdf

Odluka_o_ustrojavanju_službenog_upisnika.pdf

Više informacija o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama nalazi se u rubrici “Pravo na pristup informacijama” te na linku http://www.pristupinfo.hr/

Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 47. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13), Općinski načelnik Općine Ribnik je dana 3. veljače 2014. godine, donio Odluku o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti.

Odluka_o_provedbi_postupka_javne_nabave_bagatelne_vrijednosti.pdf

Sukladno odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti i odredbama Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti, Općinski načelnik je dana 11. lipnja 2012. godine, donio procedure kako slijedi:

Procedura_stvaranja_ugovornih_obveza.pdf

Procedura_zaprimanja_računa,_njihove_provjere_i_plaćanja.pdf

Procedura_naplate_potraživanja.pdf

Pravilnik_o_sadržaju_i_načinu_vođenja_evidencije_ugovora.pdf

Odluka_o_imenovanju_osobe_zadužene_za_nepravilnosti.pdf

Odluka_Općinskog_načelnika_o_preraspodjeli_sredstava_u_Proračunu_Općine_Ribnik_za_2015._godinu.pdf