Dokumenti

Statut, odluke i dr.

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine” broj 25/13), Općinski načelnik Općine Ribnik donio je Odluku o imenovanju službenice za informiranje i Odluku o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Ribnik.

Odluka_o_imenovanju_službenice_za_informiranje.pdf

Odluka_o_ustrojavanju_službenog_upisnika.pdf

Više informacija o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama nalazi se u rubrici “Pravo na pristup informacijama” te na linku http://www.pristupinfo.hr/

Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 47. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13), Općinski načelnik Općine Ribnik je dana 3. veljače 2014. godine, donio Odluku o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti.

Odluka_o_provedbi_postupka_javne_nabave_bagatelne_vrijednosti.pdf

Sukladno odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti i odredbama Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti, Općinski načelnik je dana 11. lipnja 2012. godine, donio procedure kako slijedi:

Procedura_stvaranja_ugovornih_obveza.pdf

Procedura_zaprimanja_računa,_njihove_provjere_i_plaćanja.pdf

Procedura_naplate_potraživanja.pdf

Pravilnik_o_sadržaju_i_načinu_vođenja_evidencije_ugovora.pdf

Odluka_o_imenovanju_osobe_zadužene_za_nepravilnosti.pdf

Odluka_Općinskog_načelnika_o_preraspodjeli_sredstava_u_Proračunu_Općine_Ribnik_za_2015._godinu.pdf

 

Pretraži


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument
KARTA OPĆINE RIBNIK