Javna nabava

U tijeku i arhiva

NASTAVAK MODERNIZACIJE NERAZVRSTANIH CESTA

Odluka_o_početku_postupka_bagatelne_nabave-nastavak_modernizacije_nerazvrstanih_cesta.pdf

Datum objave Poziva za dostavu ponuda: 2. listopad 2015. godine

Poziv_za_dostavu_ponuda-nastavak_modernizacije_nerazvrstanih_cesta..pdf

Troškovnik,_nastavak_modernizacije_nerazvrstanih_cesta.pdf

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, objavljeno 19.10.2015. godine

Odluka_o_odabiru_najpovoljnije_ponude-nastavak_modernizacije_nerazvrstanih_cesta.pdf

Zapisnik_o_pregledu_i_ocjeni_ponuda-nastavak_modernizacije_nerazvrstanih_cesta.pdf

MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA

Odluka_o_početku_postupka_bagatelne_nabave_NIZP-8,_redni_broj_10._iz_Plana_nabave.pdf

Datum objave Poziva za dostavu ponuda: 27. srpanj 2015. godine

Poziv_za_dostavu_ponuda-modernizacija_nerazvrstanih_cesta.pdf

Troškovnik-modernizacija_nerazvrstanih_cesta.pdf

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, objavljeno 25.8.2015. godine

Odluka_o_odabiru_najpovoljnije_ponude-modernizacija_nerazvrstanih_cesta.pdf

Zapisnik_o_pregledu_i_ocjeni_ponuda-modernizacija_nerazvrstanih_cesta.pdf

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Odluka_o_početku_postupka_bagatelne_nabave_NIZP-13,_redni_broj_2._iz_Plana_nabave.pdf

Datum objave Poziva za dostavu ponuda: 27. srpanj 2015. godine

Poziv_za_dostavu_ponuda-mobilno_reciklažno_dvorište.pdf

Troškovnik-mobilno_reciklažno_dvorište.pdf

Odluka o poništenju postupka bagatelne nabave, objavljeno 1.9.2015. godine

Odluka_o_poništenju_postupka_bagatelne_nabave-mobilno_reciklažno_dvorište.pdf

Zapisnik_o_pregledu_i_ocjeni_ponuda-mobilno_reciklažno_dvorište.pdf

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE - ponovljeni postupak

Odluka_o_početku_ponovljenog_postupka_bagatelne_nabave_NIZP-13,_redni_broj_2._iz_Plana_nabave.pdf

Datum objave Ponovljenog poziva za dostavu ponuda: 22. listopada 2015. godine

Ponovljeni_Poziv_za_dostavu_ponuda-mobilno_reciklažno_dvorište.pdf

Troškovnik-mobilno_reciklažno_dvorište,_ponovljeni_postupak.pdf

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, objavljeno 10.12.2015. godine

Odluka_o_odabiru_najpovoljnije_ponude-mobilno_reciklažno_dvorište.pdf

Zapisnik_o_pregledu_i_ocjeni_ponuda,_mobilno_reciklažno_dvorište.pdf

 

 

Pretraži


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument
KARTA OPĆINE RIBNIK