Natječaji

Otoreni i arhiva natječaja

Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20 i 127/20), članka 5. i članka 6. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Ribnik za 2020. godinu, KLASA: 320-01/20-01/04, URBROJ: 2133/21-01-20-2 od 18. prosinca 2020. godine, Mišljenja o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti – Program potpora poljoprivredi na području Općine Ribnik za 2020. godinu Ministarstva poljoprivrede i članka 47. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13, 17/16, 04/18 i 21/20), Općinski načelnik Općine Ribnik dana 31. prosinca 2020. godine, raspisuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Ribnik za 2020. godinu.

Zahtjevi za sve mjere potpora podnose se osobno ili poštom na propisanom Obrascu zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom na adresu:

OPĆINA RIBNIK, Jedinstveni upravni odjel, Ribnik 4/a, 47000 Karlovac

Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Zahtjevi za potporu zaprimaju se najkasnije do 15. siječnja 2021, godine, a odobravaju se do 31. siječnja 2021. godine.

Pretraži


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument
KARTA OPĆINE RIBNIK