Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Kapitalni projekt „OBNOVA – ZAMJENA KROVA NA ZGRADI DVD-A RIBNIK“

Općina Ribnik je tijekom 2020. i 2021. godine u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, provela projekt „Obnova-zamjena krova na zgradi DVD-a Ribnik“ prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, u ukupnom iznosu od 444.989,68 kuna.

Projektom su ostvareni slijedeći rezultati: na 387,60 m2 krova izvedeni su slijedeći radovi; skidanje postojećeg pokrova krovišta, demontaža drvenih letvi krovišta i raskapanje elemenata drvene krovne konstrukcije, izrada konstrukcije krovišta, pokrivanje krovišta glinenim crijepom, postava žljebova od plastificiranog pocinčanog lima, zidanje horizontalnih serklaža nadozida, izvedba horizontalnih i vertikalnih, te kosih serklaža novog zabatnog zida, požarnog zida, dobava i montaža nove vanjske stolarije, dobava i montaža snjegobrana, okapnog lima perforirane mrežice u kapi krova, demontaža starog i montaža novog opšava dimnjaka.

Cilj projekta je obnovom krova sačuvati zgradu DVD-a i unaprijediti rad  vatrogastva, kulture i udruga, omogućiti sadržajniji i  kvalitetniji život, pokrenuti aktivaciju svih društvenih slojeva na dobrobit lokalne zajednice, što će pozitivno djelovati na društvenu klimu, demografska kretanja i svekoliki razvoj Općine Ribnik.

Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 150.000,00 kuna.