Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Općina Ribnik je tijekom 2017. godine u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, provela kapitalni projekt "Modernizacija javne rasvjete s ekološki prihvatljivom i energetski učinkovitom LED rasvjetom" prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, u ukupnom iznosu od 613.929,38 kuna.

Projektom su provedene aktivnosti na ostvarenju slijedećih rezultata:

- dobava i montaža 228 kom LED svjetiljke snage 30-60W,

- ugradnja dvije solarne LED svjetiljke snage 30W,

- dobava i montaža devet LED reflektora snage 50W.

Cilj ovog projekta je postojeći sustav javne rasvjete modernizirati odnosno zamijeniti sa energetski učinkovitom i ekološki prihvatljivom LED rasvjetom čime će se povećati kvaliteta života i dostupnost komunalne usluge, te smanjiti proces depopulacije.

Ovaj projekt proveden je uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 300.000,00 kuna.

 

 

 

 

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem odluka za operaciju 7.4.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu".

 

U subotu 03.02.2018. godine u 10:00 sati u prostorijama DVD-a Ribnik, biti će predavanje konzultanta Ante Lovrića na temu:

Općina Ribnik u postupku donošenja dokumenta Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Ribnik, provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Obavještavam Vas da od 22. siječnja do 23. veljače 2018. traje javna rasprava (javno savjetovanje) - Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Gradova Duge Rese i Ozlja te Općina Barilović, Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Ribnik, Vojnić i Žakanje (područje Projekta 2).

Općina Ribnik vodi Vas na kupanje u PETAK, 05. siječnja 2018. godine u 17:00 sati na bazen Trend Wellness-a u Karlovcu.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, dana 24.10.2017. godine, posjetio je Ribnik.

Pretraži


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument

KARTA OPĆINE RIBNIK