Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Priopćenje i obavijest vezana uz izdavanje propusnica 

Stožer Civilne zaštite Grada Ozlja u proširenom sastavu sa načelnicima Ribnika, Kamanja i Žakanja zaključio je da  se prostor  Grada Ozlja i općina Ribnik, Kamanje i Žakanje treba tretirati kao jedinstveno prebivalište, jer predstavlja funkcionalnu cjelinu u smislu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.  Slijedom navedenog, za građane sa prebivalištem odnosno boravištem na tom području, trebalo bi se omogućiti kretanje unutar tog prostora bez propusnice. Iako taj zaključak nije usklađen sa Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta od 23. 3. 2020., on predstavlja intenciju koja se želi postići  tom odlukom kao i drugim odlukama kojima se želi omogućiti normalan život i spriječiti širenje epidemije strogim poštivanjem naputaka Zavoda za javno zdravstvo o postupanju u krizi uzrokovanoj korona virusom kao i potrebe da se putuje izvan prebivališta (boravišta)  samo radi vitalnih razloga.

Stožer  smatra da treba omogućiti kretanje unutar tog prostora bez propusnica, jer se radi o stvarno životnim potrebama kao što je posjeta doktoru, snabdijevanje lijekovima, benzinom, plinom i sl.  Ako bi trebali izdavati propusnice u tim slučajevima, ljudi će dolaziti u općinu, jer mnogi ne koriste e-mail, čime ćemo izazvati  suprotni efekt od nakane Odluke.

Iz gore navedenih razloga, nećemo izdavati propusnice našim građanima za kretanje unutar općina Ribnik, Žakanje, Kamanje i Grada Ozlja. Građane molimo, da kretanje svedu na minimum i za stvarno vitalne i egzistencijalne potrebe, a uz strogo poštivanje odluka i naputaka vezanih uz korona virus. Za odlazak u mjesta izvan tog područja, građanima s prebivalištem na području Općine Ribnik, Stožer civilne zaštite Općine Ribnik izdati će  propusnicu temeljem točke 2e (iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i ostalih potrepština kojih nema u mjestu prebivališta). Propusnice se izdaju na zahtjev u kojem trebaju biti slijedeći podaci:

IME I PREZIME, OIB, ADRESA PREBIVALIŠTA, DAN PUTOVANJA, ADRESA MJESTA ODLASKA I RAZLOG, TE IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA DA ISTI NIJE U SAMOIZOLACIJI.

Zbog čim manjeg kontakta, zahtjevi se u pravilu podnose na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a ako nemate e-mail obratite se načelniku Željku Caru na 098 763 214. Propusnice će biti izdane slijedeći radni dan počevši od 8,30 sati i dostavljene na e-mail podnositelja, a samo u izuzetnim slučajevima fizički.

 

Načelnik Stožera civilne zaštite

Jože Želježnjak

 

Koronavirus (COVID-19) - najnovije preporuke

Pitanja u vezi funkcioniranja rada i života građana u novonastalim okolnostima, građani mogu uputiti na slijedeće osobe

Jože Želježnjak, načelnik Stožera civilne zaštite 098 908 78 46

Željko Car, Općinski načelnik 098 763 214

Marijan Bert 091 445 67 54

Uslijed širenja virusa COVID-19 (koronavirus) Crveni križ Ozalj uspostavio je broj telefona 097 661 0542 za potrebe stanovništva u samoizolaciji, a koji nemaju susjede, prijatelje, rodbinu, koji bi ih snabdijevali nužnim potrepštinama. Nabavku namirnica korisnici snose sami.

Crveni križ Ozalj stoji na raspolaganju od 10 do 16 sati od ponedjeljka do petka.
Napominjemo: Dostavljati će se samo neophodne namirnice i lijekovi!!

LINIJE ZA PSIHOSOCIJALNU PODRŠKU OSOBAMA U KARANTENI I SAMOIZOLACIJI

        Ravnateljstvo civilne zaštite / Civil protection directorate

                       Operativni centar civilne zaštite / Civil protection operational centre

        Tel:           + 385 1 6192 929

                         + 385 1 4551 792

         Fax:          + 385 1 4551 796

                         + 385 1 4920 384

         E-mail:      Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

         Nehajska 5, 10 000 Zagreb

         https://civilna-zastita.gov.hr/ 

 

Na upite građana od 7-15 sati u Općoj bolnici Karlovac odgovaraju na broj 091 257 11 55

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/

 

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ravnateljstvo civilne zaštite

https://civilna-zastita.gov.hr/

 

https://koronavirus.hr/

 

Odlukom Stožera civilne zaštite Općine Ribnik od 13.03.2020. godine, ograničava se rad svih ugostiteljskih objekata na području Općine Ribnik registriranih za pripremu i usluživanje hrane i pića, u radnom vremenu najranije od 06.00 sati do najduže 18.00 sati svaki dan u tjednu neovisno o vikendima, počevši od 14.03.2020. godine sve do opoziva.

 

Zbog epidemije virusa COVID-19 (koronavirus), do daljnjega se obustavlja rad Mobilnog reciklažnog dvorišta.

ONLINE - ANKETA

 

P O Z I V

POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

ZA ISKAZ INTERESA ZA NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA

U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

PUTEM JAVNIH SUSTAVA NAVODNJAVANJA

 

Poštovane poljoprivrednice i poljoprivrednici,

 

U cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje na svome području Karlovačka županija, u suradnji sa Hrvatskim vodama, planira pokrenuti projekt izgradnje javnih sustava navodnjavanja. Javni sustavi navodnjavanja podrazumijevaju sustave do poljoprivrednih parcela, te su isti u vlasništvu županije. Krajnji korisnici sustava – poljoprivredna gospodarstva sudjeluju u troškovima rada i održavanja sustava putem naknade za navodnjavanje (fiksni troškovi – god/ha i varijabilni dio – po m3 utrošene vode).

 

Daljnje aktivnosti na pokretanju projekta ovise o interesu poljoprivrednih gospodarstava te Vas ovim putem pozivamo da svoj interes za navodnjavanje poljoprivrednih površina putem javnih sustava, iskažete najkasnije do 31. ožujka 2020. godine na jedan od sljedećih načina:

 

 

- unosom podataka u obrazac u prilogu i dostavom istoga putem pošte ili osobno na adresu: Karlovačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, 47000 Karlovac, A. Vraniczanya 4, ili na adresu elektronske pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  odnosno

 

 

- popunjavanjem obrasca ON LINE - ANKETA.

 

Ističemo da popunjavanjem/potpisom obrasca dajete izričitu privolu Karlovačkoj županiji da može poduzimati radnje vezane uz obradu navedenih osobnih podataka, a Karlovačka županija se obvezuje koristiti podatke samo u svrhu za koju su namijenjeni, uz poštivanje odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka. Popunjavanjem/potpisom obrasca potvrđujete da ste prethodno obaviješteni o namjeri korištenja osobnih podataka, te dajete privolu na takvu obradu.

 

Uključivanjem u projekt navodnjavanja dobivate mogućnost izgradnje potrebne infrastrukture za navodnjavanje do svoje poljoprivredne parcele i priliku za uspješniju proizvodnju, a iskaz interesa po ovome Pozivu preduvjet je za pripremu projekta navodnjavanja na vašem području. Detaljnije informacije o projekt možete potražiti ovdje.

 

Nakon utvrđivanja Vašeg interesa, Karlovačka županija definirati će potencijalne lokacije za izgradnju javnih sustava navodnjavanja, a koje udovoljavaju određenim kriterijima: površina lokacije veća od 50 ha (potvrdom krajnjih korisnika mora se potvrditi iskazani interes na minimum 70% poljoprivrednih površina unutar obuhvata svakog pojedinog sustava javnog navodnjavanja), pogodno tlo, te lako dostupna i kvalitetna voda.

 

Za dodatne informacije obratite nam se na broj telefona 047/666-265, te putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Unaprijed Vam zahvaljujemo na iskazanom interesu!

 

 

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

 

Sukladno provedbi javnog savjetovanja za dokumente Strategija Karlovačka županija - Pametna županija i Akcijski plan kojim se planiraju prioritetne aktivnosti za sljedeće tri godine, u svih 5 gradova Karlovačke županije, u suradnji s izrađivačima Strategije tvrtkama Infodom i Infocumulus i jedinicama lokalne i regionalne samouprave, održat će se javne tribine putem kojih će se građanima predstaviti projekt izrade Strategije Karlovačka županija – Pametna županija. Koristeći se digitalnim tehnologijama, Karlovačka županija nastoji svakodnevne aktivnosti učiniti što produktivnijima i time stvoriti povoljnu klimu za gospodarski rast, ali i kvalitetniji i privlačniji život.

 

Osim toga, žiteljima gradova i općina, pružit će se mogućnost postavljanja pitanja i davanje prijedloga autorima dokumenata, kao i predstavnicima gradske i općinske vlasti, bilo s mjesta održavanja online tribine ili bilo kojeg drugog mjesta, putem interneta.

 

Webinari će se održavati u tjednu od 17. do 21. veljače, u vremenskom periodu od 17:00 do 19:00 sati na sljedećim lokacijama:

 

Slunj 17.02.2020. – Gradska vijećnica na kojima sudjeluju i općine Cetingrad i Rakovica

Duga Resa 18.02.2020. – Gradska vijećnica na kojima sudjeluju i općine Bosiljevo, Barilović, Generalski Stol i Netretić

Ogulin 19.02.2020. - Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin na kojima sudjeluju i općine Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj

Ozalj 20.02.2020.  – Gradska vijećnica na kojima sudjeluju i općine Žakanje, Kamanje i Ribnik

Karlovac 21.02.2020. – Ilirska dvorana Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ na kojima sudjeluju i općine Draganić, Lasinja, Krnjak i Vojnić

 

Karlovačka županija poziva sve zainteresirane građane da prisustvuju javnim tribinama te da svojim pitanjem ili prijedlogom doprinesu stvaranju što kvalitetnije Strategije, kako bi se u konačnici stvorili uvjeti za što bolji i ugodniji život.

 

 

OPG Čagalj iz Ploča za žitelje općine Ribnik 

mandarine sa stabla direktno do Vašeg stola.

 

SRIJEDA, 11.12.2019. godine od 7:00 do 9:00 u Ribniku

 

 

 

Projektom „PoKupi, iskoristi, očisti!“ Grad Ozalj te općine Kamanje, Žakanje, Ribnik i Draganić će educirati građane o razvrstavanju otpada i novom načinu gospodarenja otpadom. Projekt sufinancira Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i to u iznosu od 376.982,57 tisuća kuna, dok je ukupna vrijednost  443.508,92  tisuće kuna. Projektom se nastoji doprinijeti informiranju i educiranju stanovništva te izgraditi svijest i razumijevanje javnosti o važnosti gospodarenja otpadom.

Javna tribina u okviru projekta „PoKupi, iskoristi, očisti!“ održati će se 

24.11. (nedjelja)             Ribnik - DVD Ribnik,       14:00 sati

 

 

Općinski načelnik Općine Ribnik objavljuje Javni poziv za dostavu prijedloga programa rada s aktivnostima i projektima za 2020. godinu radi izrade Prijedloga proračuna Općine Ribnik za 2020. godinu. 

UDRUGAMA, DRUŠTVIMA, ZAJEDNICAMA, GRAĐANIMA

- S  V  I  M  A -

Radi pravovremene izrade Prijedloga proračuna Općine Ribnik za 2020. godinu te Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture, molimo da nam najkasnije do 08. studenog 2019. godine (petak) dostavite plan odnosno program rada s aktivnostima i projektima za 2020. godinu. Ukoliko ste već dostavili plan odnosno program za 2020. godinu, niste ga obvezni ponovno dostavljati. 

Program treba sadržavati detaljan opis projekta i aktivnosti sa načinom financiranja (primjer: vlastita sredstva, sredstva sponzora i donacija, te iznos sredstava iz općinskog proračuna). Ukoliko ne budete naveli opisani način financiranja svakog projekta ili aktivnosti isti neće biti prihvaćen. 

Ukoliko u navedenom roku ne dostavite traženi plan odnosno program nećemo biti u mogućnosti planirati dio sredstava za njegovu realizaciju u općinskom proračunu za 2020. godinu. 

Ako vam je u 2019. godini bila dodijeljena potpora ili će biti do kraja godine od strane Općine Ribnik, obvezni ste do kraja siječnja 2020. godine dostaviti Općini cjelovito izvješće o utrošku sredstava svake potpore. 

OPĆINSKI NAČELNIK:

   Željko Car, prof.

Pretraži


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument

KARTA OPĆINE RIBNIK