Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Općinsko vijeće Općine Ribnik na 11. sjednici održanoj 11. rujna 2014. godine, donijelo je odluke u području obrazovanja za razdoblje 2014./2015.

1. Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola sa područja Općine Ribnik u razdoblju rujan – prosinac 2014. godine.
Općina Ribnik sufinancirati će 12,50% limitirane cijene mjesečne učeničke karte. Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ostvaruju učenici koji ispunjavaju slijedeće uvjete: da su redoviti učenici srednjih škola Karlovačke županije, da učenici redovito kupuju mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, da im je prebivalište na području Općine Ribnik.

2. Odluka o financiranju prehrane učenika PŠ Ribnik u šk.god. 2014./2015.
Općina Ribnik financirati će u cijelosti troškove školske prehrane za učenike koji pohađaju Osnovnu školu Žakanje, Područnu školu Ribnik u školskoj godini 2014./2015.

3. Odluka o sufinanciranju troškova osnovnoškolskog obrazovanja u šk.god. 2014./2015.
Općina Ribnik sufinancirati će troškove osnovnoškolskog obrazovanja za učenike koji pohađaju 1. – 4. razred u Područnoj školi Ribnik u školskoj godini 2014./2015. sa iznosom od 500,00 kuna po učeniku. Sredstva će se isplatiti će se na žiro-račun roditelja učenika.

4. Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova boravka djece sa područja Općine Ribnik u dječjem vrtiću DIDI – područni objekt KIKICA u pedagoškoj godini 2014./2015.
Općina Ribnik sufinancirati će troškove boravka djece u dječjem vrtiću u visini od 50% ekonomske cijene što mjesečno iznosi 800,00 kuna po djetetu. Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću ostvaruje se za djecu koja, kao i njihovi roditelji, imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Ribnik.

5. Odluka o uvjetima i načinu financiranja troškova pohađanja programa predškole za djecu sa područja Općine Ribnik u predškolskoj godini 2014./2015.
Općina Ribnik financirati će troškove programa predškole u mjesečnom iznosu od 150,00 kuna po djetetu. Pravo na financiranje troškova pohađanja programa predškole imaju sva djeca sa područja Općine Ribnik.

Pretraži


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument

KARTA OPĆINE RIBNIK