Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Sukladno Zakonu o održivoj upotrebi pesticida (NN 14/14) te Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju završiti osnovni modul izobrazbe najkasnije do

26. studenog 2015. godine radi stjecanja odgovarajućih znanja o sigurnom rukovanju s pesticidima, kako bi mogli nastaviti koristiti pesticide u okviru obavljanja svojih aktivnosti.

Profesionalni korisnici su:
- OPG i drugi poljoprivrednici: potkategorije; ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje,
- tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o.).

Izobrazba će se održati 24. i 25. siječnja 2015. godine sa početkom u 9:30 sati u prostorijama DVD-a Ribnik, potkrovlje iznad garaže.

Izobrazbu će provoditi ovlaštena tvrtka DMD Naturalis j.d.o.o. iz Zagreba, po cijeni od 370,00 kuna (tečaj 290,00 kn, ispit 50,00 kn, iskaznica 30,00 kn).

Pretraži


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument

KARTA OPĆINE RIBNIK