Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Općina Ribnik je tijekom 2015. godine u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, provela projekt „Modernizacija nerazvrstanih cesta“ prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, u ukupnom iznosu od 612.224,73 kuna.

Projektom su provedene aktivnosti na ostvarenju slijedećih rezultata:
- na 113,40 m makadamskih cesta izvedeni su zemljani radovi, učvršćen je kameni tampon koji je presvučen novim asfaltnim slojem te su izgrađene bankine.
- 2.419,05 m dotrajalog asfalta presvučeno je novim asfaltnim slojem te su izgrađene bankine.
- 220,43 m2 raskrižja sa državnom cestom D6 presvučeno je novim asfaltnim slojem.

Cilj ovog projekta je boljom cestovnom povezanošću poticati ravnomjerni i održivi razvoj Općine Ribnik i omogućiti kvalitetniji život, dostupnost ulaganja i gospodarski razvoj te otvaranje radnih mjesta. Provedbom ovog projekta poboljšana je komunalna usluga, osigurana je bolja cestovna povezanost i dostupnost javnih (socijalnih) servisa svim građanima, a osobito socijalno osjetljivim skupinama stanovništva, omogućen je ravnomjeran razvoj ruralnog područja što će bitno doprinijeti kvaliteti života i pozitivno djelovati na proces depopulacije i gospodarskog razvoja.

Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 342.845,85 kuna.

Pretraži


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument

KARTA OPĆINE RIBNIK