Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Općina Ribnik nabavila je mobilo reciklažno dvorište za sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Ribnik pri tvrtki TEHNIX d.o.o. iz Donjeg Kraljevca.

Nabavna vrijednost mobilnog reciklažnog dvorišta (MRD) iznosi 121.875,00 kuna. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjelovao je u nabavi istog sa sredstvima pomoći u visini od 97.500,00 kuna (80%).

MRD upisano je u Očevidnik reciklažnih dvorišta koji se vodi pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode; broj upisa: REC-55.

MRD nalazi se na adresi Ribnik, Ribnik 4/a (na parkiralištu iza zgrade općine).

Vrste otpada koje će se zaprimati:

PROBLEMATIČNI OTPAD
20 01 13 otapala
21 01 14 kiseline
21 01 15 lužine
21 01 17 fotografske kemikalije
20 01 19 pesticidi
20 01 21 fluoroscentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu
20 01 23 odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike
20 01 26 ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25
20 01 27 boje, tiskarske boje, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari
20 01 29 deterdženti koji sadrže opasne tvari
20 01 31 citotoksici i citostatici
20 01 33 baterije i akumulatori
20 01 35 odbačena električna i elektronička oprema koja sadrži opasne tvari
20 01 37 drvo koje sadrži opasne tvari
15 01 10 ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest) uključujući prazne spremnike pod tlakom
15 01 11 metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest) uključujući prazne spremnike pod tlakom
PAPIR
15 01 01 ambalaža od papira i kartona
20 01 01 papir i karton
OTPADNI METAL
15 01 04 ambalaža od metala
20 01 40 metali
OTPADNO STAKLO
15 01 07 staklena ambalaža
20 01 02 staklo
OTPADNA PLASTIKA
15 01 02 ambalaža od plastike
20 01 39 plastika
OTPADNI TEKSTIL
20 01 10 odjeća
20 01 11 tekstil
GLOMAZNI OTPAD
20 03 07 glomazni otpad
JESTIVA ULJA I MASTI
20 01 25 jestiva ulja i masti
BOJA
20 01 28 boje, tiskarske boje, ljepila i smole
DETERDŽENTI
20 01 30 deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29
LIJEKOVI
20 01 32 lijekovi navedeni pod 20 01 31
BATERIJE I AKUMULATORI
20 01 34 baterije i akumulatori koji nisu navedeni pod 20 01 33
ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA
20 01 36 odbačena EE oprema koja nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
ULJNI FILTRI
16 01 07 filtri za ulje

Radno vrijeme MRD:
Prve SUBOTE u mjesecu
07:00-09:00

Prilikom zaprimanja otpada potrebno je predočiti osobnu iskaznicu kao i dokaz redovnog plaćanja odvoza smeća (zadnja plaćena uplatnica).
Otpad mora biti uredno razvrstan.
Također Vas upozoravamo da odlažete samo svoj otpad.

Mobilno reciklažno dvorište ne mogu koristiti obrtnici i tvrtke. Isti moraju imati ugovore sa tvrtkama koje se bave zbrinjavanjem otpada.
OPG-a ambalažu od herbicida i pesticida vraćaju u trgovine gdje su te proizvode kupili ili zbrinjavaju u ovlaštene tvrtke za zbrinjavanje.

Pretraži


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument

KARTA OPĆINE RIBNIK