LISTE REDA PRVENSTVA

kraći_odgojno-obrazovni_program,_28.3._2017..pdf

program_predškole,_28.3._2017..pdf

redovni_program,_28.3._2017..pdf

Dječji vrtić ČAROLIJA poziva sve zainteresirane da do 24.3.2017. godine, sukladno odluci o upisu, podnesu prijave za programe.

Obavještavaju se roditelji da se pod prijavom za redovni 10-satni program upisuju djeca koja će do 1.09.2017. godine proslaviti 1 rođendan.

Prijavu trebaju podnijeti i svi roditelji djece rođene od 1.04.2011. do 31.03.2012. godine za program predškole.

Odluka_o_upisu_DV_Čarolija201718.pdf

Pravilnik_o_upisu_i_načinu_ostvarivanja_prava_korisnika_usluga_DV_Čarolija.pdf

Prijava_za_upis_djeteta_u_program_DV_Čarolija.pdf