Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15), članka 5. i članka 6. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Ribnik za 2016. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 41/15),

Mišljenja o usklađenosti potpore male vrijednosti – Program potpora poljoprivredi na području Općine Ribnik za 2016. godinu Ministarstva poljoprivrede, KLASA: 404-01/16-01/09, URBROJ: 525-07/0882-16-2 od 5. veljače 2016. godine i članka 47. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13), Općinski načelnik Općine Ribnik dana 15. travnja 2016. godine, objavljuje J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Ribnik za 2016. godinu.

Zahtjevi za sve mjere potpora podnose se osobno ili poštom na propisanom Obrascu zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom na adresu:
OPĆINA RIBNIK
Jedinstveni upravni odjel
Ribnik 4/a, Ribnik
47271 Netretić

Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Zahtjevi će se rješavati u roku 30 dana, a isplata ovisi o prilivu sredstava u općinski proračun. Zahtjevi za potporu zaprimaju se tijekom cijele godine, najkasnije do 15. prosinca 2016. godine, a odobravaju se do 31. prosinca 2016. godine.

Javni_poziv.pdf

Obrazac_zahtjeva.pdf

Izjava_o_korištenim_potporama_male_vrijednosti.pdf

 

Pretraži


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument

KARTA OPĆINE RIBNIK