Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Općina Ribnik je tijekom 2018. godine u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, provela projekt „Modernizacija nerazvrstanih cesta“ prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, u ukupnom iznosu od 156.138,85 kuna.

Projektom su ostvareni slijedeći rezultati: 550 m dotrajalog asfalta presvučeno je novim asfaltnim slojem i izgrađene su bankine.

Cilj projekta je boljom cestovnom povezanošću poticati ravnomjerni i održivi razvoj Općine Ribnik i omogućiti kvalitetniji život i razvoj gospodarstva, povećati dostupnost ulaganja, gospodarski razvoj i otvaranje radnih mjesta. Projekt je dostupan svim sudionicima i socijalno osjetljivim skupinama jer omogućuje gospodarsku djelatnost, dostupnost javnih servisa, radnih mjesta, bolju zdravstvenu njegu i pomoć u kući.

Ovaj Projekt proveden je uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 100.000,00 kuna.