Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Općina Ribnik je tijekom 2018. godine u suradnji sa Karlovačkom županijom, provela projekt „Modernizacija nerazvrstanih cesta“, u ukupnom iznosu od 342.460,81 kuna.

Projektom su ostvareni slijedeći rezultati: 1.310 m dotrajalog asfalta presvučeno je novim asfaltnim slojem i izgrađene su bankine.

Ovim ulaganjem omogućeno je lakše odvijanje gospodarske aktivnosti u poljoprivredi, obrtu i turizmu te su smanjeni troškovi održavanja cesta. Također, omogućeno je brzo i sigurno odvijanje prometa radi životnih potreba stanovništva.

Ovaj Projekt proveden je uz financijski doprinos Karlovačke županije, dodjelom sredstava iz Razvojnog fonda Karlovačke županije u iznosu od 283.500,00 kuna.