Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Župan Karlovačke županije, na prijedlog Stožera civilne zaštite Karlovačke županije dana 01. ožujka 2019. godine donio je

ODLUKU O ZABRANI SPALJIVANJA I LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Radi vrlo suhog vremenskog perioda i suhe vegetacije uslijed čega je moguće doći do velikih požara otvorenog prostora, a na prijedlog Stožera civilne zaštite Karlovačke županije župan donosi: Odluku o zabrani svakog spaljivanja i loženja vatre na otvorenom prostoru Karlovačke županije u periodu od 01.03.2019. do 01.04.2019. godine.

Nadzor nad provedbom Odluke obavljaju: PU Karlovačka, Poljoprivredna inspekcija, Šumarska inspekcija i Vatrogasna zajednica Karlovačke županije.

Pretraži


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument

KARTA OPĆINE RIBNIK