Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Radi smanjenja nezaposlenosti na svom području, Općina Ribnik se i ove godine uključila u Program javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Putem Programa zaposlene su tri osobe, sa statusom dugotrajnije nezaposlenosti u evidenciji Zavoda, na razdoblje od četiri mjeseca. S obzirom da Općina Ribnik ima status područja posebne državne skrbi, Hrvatski zavod za zapošljavanje financirati će troškove plaća u 100%-tnom iznosu. Poslovi javnih radova obuhvaćaju uređenje javnih površina te pomoć u kućanstvu starijim i nemoćnim osobama.

Pretraži


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument

KARTA OPĆINE RIBNIK