Pozivamo Vas na javni skup pod naslovom Legalizacija bespravno izgrađenih objekata.

Dvorana DVD Ribnik
ponedjeljak, 04. ožujka 2013. godine u 16:00 sati

Na javnom skupu predstaviti će se mogućnosti stručne pomoći koje se građanima nude po pitanju legalizacije objekata te prijava na natječaje IPARD (posebno zanimljivo za OPG, tvrtke, obrte i sl.)

Nastupaju:
Milan Medić (LAG Vallis Colapis)
Vedran Banaj (LAG Zrinska Gora)

Ribnik_plakat.pdf