U ponedjeljak, 04. ožujka 2013. godine sa početkom u 16:00 sati, u dvorani DVD-a Ribnik u Ribniku, održan je javni skup pod naslovom Legalizacija bespravno izgrađenih objekata.

Na javnom skupu predstavljene su mogućnosti stručne pomoći koje se građanima nude po pitanju legalizacije objekata te prijava na natječaje IPARD. Voditelji javnog skupa bili su Milan Medić (LAG Vallis Colapis) i Vedran Banaj (LAG Zrinska Gora).