Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Dana 07. lipnja 2013. godine održana je 1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Ribnik koju je sazvao, po Ovlaštenju Vlade RH, Predstojnik Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji gosp. Željko Spudić.

Temeljem Izvješća Mandatne komisije o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Ribnik, mandat je verificiran slijedećim vijećnicima: Dražen Jarnević, Nikola Dolinar, Marijan Bert, Ivan Jarmek, Mladen Klemenčić, Dario Golubić i Željko Jakša.

Za predsjednika Općinskog vijeća izabran je Nikola Dolinar, a za potpredsjednika Dario Golubić.

Pretraži


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument

KARTA OPĆINE RIBNIK